Märk väl att du alltid hittar kundvagnen längst upp till höger på sidan.

Du kan kolla igenom alla våra tester via menyn längst ner på sidan.

Vanliga frågor (FAQ)

Användning av tjänsten

Hur fungerar er tjänst? Vad behöver jag vetaför att kunna beställa rätt test?

Vår tjänst fungerar som en vanlig nätbutik. De olika testerna är indelade i sina egna produkter, som du hittar till exempel direkt på förstasidan eller i menyn överst på sidan. Du kan bläddra igenom alla produktalternativ i lugn och ro, men vanligtvis anger testets namn vilket ändamål det är tänkt för, till exempel faderskapstestet testar den biologiska relationen mellan den förmodade fadern och barnet. Produktbeskrivningen vägleder dig att göra mer noggranna val innan du lägger testet i varukorgen (man kan välja personer eller lägga till ytterligare personer i testerna).

När du har lagt till det test du behöver i varukorgen kan du gå till kassan, fylla i beställningsuppgifterna och betala beställningen. Vi skickar ett testpaket som innehåller alla nödvändiga anvisningar, provtagningsutrustning och returmaterial. När vi får ditt provkontrollerar vi att allt är som det ska och skickar det vidare till laboratoriet. Resultatet är i allmänhet klart på cirka 2 veckor efter att vi mottagit proverna (leveranstiden för resultat av ursprungstest är längre, vanligtvis 6–10 veckor). Vi skickar resultatet som en nedladdningsbar länk eller, om så önskas, som brev mot en tilläggskostnad.

Hur kan jag betala för mitt köp?

I Sverige betalas beställningar via betalningstjänsten Stripe. Du kan betala dina inköp tryggt med kreditkort. Om du vill kan du också fylla i kontaktformuläret längst ner på vår hemsida och göra din beställning via det. I så fall skickar vi en faktura med testpaketet som bör betalas innan vi processar proverna.

Vilka leveransmetoder finns och vad kostar de?

Beställningar som skickas till Sverige eller något annat EU-land sköts av vår leveranspartner DHL (i Finland levereras beställningarna gratis till paketautomat eller uthämtningsställe). När leveranstidpunkten närmar sig får du ett meddelande med anvisningar från DHL, där du kan välja att få försändelsen antingen direkt hem eller till ett uthämtningsställe. Returneringen av proverna ingår alltid i priset. Proverna returneras till oss som en spårbar försändelse, vilket gör att vi vid behov kan spåra var den befinner sig.

Står ert namn på försändelserna som avsändare?

Som avsändare på DHL:s försändelser står Gene Lab Solutions eller Digizer Oy.

Kan ni skicka provtagningsutrustningen till olika adresser om testparterna bor separat?

Du kan framföra ditt önskemål att testpaketet delas ut till olika adresser i fältet övrig information vid kassan.

Kan jag göra en beställning utanför EU?

I vår nätbutik kan man göra beställningar till EU-länder. Finska sidår hittar du på www.dna-tester.fi och engelska sidår på www.dna-tester.com.

Kan jag returnera en produkt jag beställt om jag inte behöver den?

Ja, du har upp till 32 dagar från beställningstillfället att returnera testpaketet till oss kostnadsfritt. En förutsättning är att du först kontaktar oss via e-post och talar om att du vill returnera produkten. Då ger vi dig ytterligare anvisningar för hur du returnerar på rätt sätt. Dessutom måste testpaketet vara oanvänt; provtagningsutrustningen får inte öppnas om den inte ska användas. Observera att du alltid måste kontakta oss först om du vill returnera en produkt. Att endast returnera eller att låta bli att hämta en leverans från uthämtningsstället är inte ett godkänt retursätt.

Kan jag avbryta en beställning?

Om vi inte har hunnit skicka din beställning, kan vi om så önskas avbryta din beställning och betala tillbaka pengarna.

Jag hittade också andra tjänster för faderskapstest på nätet. Varför borde jag beställa ett test av just er?

När du beställer från utlandet bör du komma ihåg att leveranstiderna kan vara längre och om du beställer från ett land utanför Europa kan du också bli tvungen att betala tullavgifter. När du behöver en testningstjänst bör du förutom priset också beakta följande saker:

- Alla våra prover inkluderar provtagningsmaterial för samtliga personer och leverans av resultaten. Dessutom är leverans kostnadsfri fram och tillbaka. Du kan alltså vara säker på vad tjänsten kostar redan innan du lägger en produkt i varukorgen.

- Vi är en finsk aktör och mervärdesskatten som ingår i testerna (för närvarande 24 %) betalas i Finland.

- Vi är helt inriktade på att göra släktskaps- och ursprungstester. Detta ger oss möjligheten att vara sakkunniga experter på precis det som vi kan bäst.

- Vi är ett skuldfritt företag baserat på kassaflöde. Det här är viktigt för dig, eftersom det garanterar att vår verksamhet är kontinuerlig och att vi inte försvinner mitt under testningen av dina prover till exempel på grund av betalningssvårigheter. Det innebär också att vi betjänar dig även efter att testningsprocessen är avslutad.

- Det är viktigt att laboratoriets verksamhet övervakas av en tredje part. Vårt samarbetslaboratorium för släktskapstester gör ett högklassigt arbete, och därför har det beviljats en AABB-ackreditering. Detta garanterar att resultaten är felfria och att testningsprocesserna fungerar. Dessutom utför laboratoriet alla tester två gånger för att försäkra sig om att resultaten stämmer.

- Våra släktskapstester är de noggrannast möjliga testerna. En del laboratorier utför fortfarande 16- eller 18-markörstester, vilka inte alltid garanterar ett tillräckligt exakt resultat. Därför har vårt laboratorium infört tester som använder minst 24 markörer (17 markörer i Y-kromosomtestet). Det gör att vi kan reda ut släktförhållanden även i svåra fall där ett annat laboratorium kan ge ett inexakt resultat.

- I dag är nätbutiker inte skyldiga enligt lag att bevilja gratis returrätt. Vi beviljar dig upp till 32 dagars returrätt från och med beställningsdatumet. Om situationen förändras kan du därför avbryta beställningen utan att det medför några extra kostnader.

Varför skickas proverna till USA? Finns det inga bra laboratorier i Sverige eller Europa?

Faktum är att kvaliteten på laboratorier som utför släktskapstester i USA är mycket hög tack vare de strikta regler och bestämmelser som finns där. Samarbetet med vårt laboratorium är mycket smidigt och därför fortsätter vi att arbeta med dem. Det finns endast få AABB-ackrediterade laboratorier i Europa. Den viktigaste orsaken till vårt samarbete med ett amerikanskt laboratorium är deras mycket högkvalitativa och målmedvetna arbete med släktskapstester.

Överförs mina personuppgifter utanför EU?

En del av personuppgifterna skickas med proverna till laboratoriet. Detta beror på att laboratoriernas AABB-ackreditering kräver testpersonernas uttryckliga samtycke till behandling av proverna. Det räcker inte att vi har samtycket i Finland, utan det måste även skickas till laboratoriet. Personuppgifter som samlas in är: förnamn, efternamn, provtagningsdatum, födelsedatum, etnicitet och underskrift. För barn under 18 år ges samtycke av vårdnadshavaren (samtycke av en vårdnadshavare räcker). Observera att du inte behöver ge ditt personnummer till oss eller laboratoriet.

Provtagning

Kan man ta ett prov på ett spädbarn genast efter födseln?

Ja. Testpersonens ålder inverkar inte på resultatet.

Måste alla parter ta proverna samtidigt?

Nej. Alla parter kan ta proverna när de vill, de behöver inte tas samtidigt.

Hur länge håller proverna och hur ska de förvaras?

Prover kan lätt förvaras i veckor eller månader i rumstemperatur, bara de förvaras på en torr plats skyddade från solljus och fukt. De får inte sättas in i en plastpåse, eftersom de kan samla fukt som snabbt förstör provet.

Kan jag ta ett prov om jag är förkyld?

En förkylning har i regel ingen inverkan på provets kvalitet. Om infektionen är mycket svår, vänta några dagar före provtagningen för att vara säker på att provet är av god kvalitet.

Gör det ont att ta ett prov?

Vid provtagningen används sterila bomullspinnar. De ska skrapas på insidan av kinden i några tiotals sekunder. Den här åtgärden är inte alls smärtsam.

Godkänner ni något annat än kindcellsprov som provmaterial, till exempel hårstrån?

Om provtagning med bomullspinnar inte är möjligt (till exempel om testpersonen inte längre är vid liv), kan vi även motta andra typer av prov (såsom en blodfläck, tandborste, hårstrån med rot, naglar). Innan du skickar något annat provmaterial än ett prov som tagits med bomullspinnar från insidan av kinden, be oss om anvisningar via e-post på info@dna-tester.se. Ange vilken typ av prov det handlar om så ger vi närmare anvisningar om huruvida det är möjligt att göra ett test på den typen av prov. Att testa ett speciellt prov kostar också lite mer (fråga mer från kundservicen).

Släktskapstest

Behövs samtycke från båda vårdnadshavarna för ett faderskapstest?

Om barnet som ska testas är yngre än 18 år behövs vårdnadshavares samtycke för att provet ska kunna testas. Det räcker med att ena vårdnadshavaren skriver under samtycket.

Vad baserar sig faderskaps- och släktskapstesterna på?

Släktskap mellan två eller flera personer kan bestämmas på basen av deras DNA genom att jämföra så kallade upprepade sekvenser (områden i arvsmassan vars längd varierar mellan olika personer). Om personerna är släkt med varandra har de en tillräcklig mängd lika långa upprepade sekvenser. Varje markör betecknar en upprepad sekvens, så till exempel i faderskapstestet testar vi minst 24 sådana upprepade sekvensområden. Sannolikheten för släktskap räknas ut med hjälp av statistiska formler.

Varför är det uteslutande resultatet i faderskapstestet 0 %, medan resultatet som bekräftar faderskap inte är 100 %?

Resultatet som utesluter biologiskt faderskap är alltid helt säkert, eftersom markörerna mellan pappan och barnet måste stämma överens exakt. Om en av markörerna inte är densamma mellan pappan och barnet, är ett biologiskt faderskap omöjligt. AABB-ackrediteringen kräver att det i varje uteslutande faderskapstest måste finnas minst tre områden som inte stämmer överens mellan pappan och barnet; det här utesluter möjligheten att eventuella mutationer skulle påverka resultatet.

För att uppnå ett biologiskt faderskap med 100% säkerhet skulle vi behöva testa varje man i världen. Därför ger den statistiska formeln alltid en sannolikhet för faderskap som är lite under 100%. Det här är i praktiken ett helt säkert resultat och det finns ingen anledning att tvivla på att resultatet bekräftar faderskap. I våra tester använder vi minst 24 markörer, vilket ger en beräknad sannolikhet för faderskap som alltid är extremt nära 100 %. Standarden inom branschen är fortfarande 16 markörer, vilket även det i de flesta fall ger ett mycket exakt resultat. Många så kallade officiella tester som godkänns i rätten utförs fortfarande med endast 16 markörer.

Är testerna giltiga i domstol?

Tester som köps i vår nätbutik är inte så kallade officiella tester som godkänns i domstol, eftersom provtagningen inte övervakas. I Finland tillåter lagstiftningen endast Institutet för hälsa och välfärd (THL) att göra tester som godkänns i rätten. Alla våra test görs dock i laboratoriet med samma metoder och lika noggrant som test som godkänns i rätten. Vårt laboratorium har också godkänts för att göra tester som godkänns i rätten och därför har det förbundit sig till vissa förfaringssätt. Därför är ett test från THL, som är betydligt dyrare, inte ett vettigt alternativ för största delen av våra kunder.

För vissa myndigheter kan vi ändå göra så kallade officiella tester. I sådana fall behöver vi dock en bekräftelse från myndigheten i fråga att testet kan låta utföras av oss. Vi agerar i dessa fall i enlighet med den så kallade "chain of custody"-metoden, som bland annat innefattar övervakad provtagning och vissa förfaringssätt som krävs av laboratoriet. Om du behöver ett officiellt test till exempel i samband med ett invandringsärende, kontakta oss via e-post (info@dna-tester.se) så tar vi reda på om vi kan låta utföra testet. Också när det gäller officiella tester är vi ett billigare alternativ än THL.

Analyseras någonting annat i proverna och vadh änder med mina uppgifter efter testet?

I proverna analyseras endast sådana saker som behövs för att få ett tillförlitligt resultat. I proverna analyseras ingenting annat. När resultaten är färdiga förstörs proverna.

Alla tester
99,00 €

Med det här testet får du reda på din forntida paternala Y-haplogrupp. I testet undersöks Y-kromosomens markörer och kan därför bara göras på män.

158,00 €

Testar den biologiska relationen mellan den förmodade fadern och barnet när faderskandidaterna inte är nära släktingar. Du kan välja flera personer.

268,00 €

Testar den biologiska relationen mellan den förmodade fadern och barnet när faderskandidaterna kan vara nära släktingar. Du kan välja flera personer.

268,00 €

Testar om två eller flera syskon är biologiskt släkt med varandra. Testet kan användas för att bestämma både hel- och halvsyskon.

268,00 €

Testar om två syskon är identiska tvillingar.

268,00 €

Testar det biologiska släktskapet mellan två män när de antas vara släkt på fädernelinjen.

268,00 €

Testar sannolikheten för släktskap mellan en farbror/morbror eller faster/moster och ett barn. Barnets mor kan inkluderas, vilket kan ge ett mer exakt resultat.

268,00 €

Testar en mor-/farförälders biologiska relationen till ett barnbarn.

175,00 €

Testar den biologiska relationen mellan en förmodad mor och ett barn. Du kan välja flera personer att vara med i testet.