Märk väl att du alltid hittar kundvagnen längst upp till höger på sidan.

Du kan kolla igenom alla våra tester via menyn längst ner på sidan.

Provtagningsanvisningar

Detaljerade provtagningsanvisningar ingår i testpaketet som skickas hem till dig.

A - Fyll i uppgifterna som efterfrågas i det gula provkuvertet.

B1 - Öppna ett av omslagen med sterila bomullspinnar och ta ut två bomullspinnar.

B2 - Skrapa insidan av högra kinden med den ena bomullspinnen och insidan av vänstra kinden med den andra i ca 20 sekunder.

B3 - Sätt båda bomullspinnarna i den ifrågavarande personens provkuvert. Kuvertet får inte läggas i en plastpåse eller täckas med plast.

C - Tillslut provkuvertet med tejp. Slicka inte på limytan för att undvika kontamination.

D - Upprepa steg A-C med alla parter.

Alla tester
99,00 €

Med det här testet får du reda på din forntida paternala Y-haplogrupp. I testet undersöks Y-kromosomens markörer och kan därför bara göras på män.

158,00 €

Testar den biologiska relationen mellan den förmodade fadern och barnet när faderskandidaterna inte är nära släktingar. Du kan välja flera personer.

268,00 €

Testar den biologiska relationen mellan den förmodade fadern och barnet när faderskandidaterna kan vara nära släktingar. Du kan välja flera personer.

268,00 €

Testar om två eller flera syskon är biologiskt släkt med varandra. Testet kan användas för att bestämma både hel- och halvsyskon.

268,00 €

Testar om två syskon är identiska tvillingar.

268,00 €

Testar det biologiska släktskapet mellan två män när de antas vara släkt på fädernelinjen.

268,00 €

Testar sannolikheten för släktskap mellan en farbror/morbror eller faster/moster och ett barn. Barnets mor kan inkluderas, vilket kan ge ett mer exakt resultat.

268,00 €

Testar en mor-/farförälders biologiska relationen till ett barnbarn.

175,00 €

Testar den biologiska relationen mellan en förmodad mor och ett barn. Du kan välja flera personer att vara med i testet.