Märk väl att du alltid hittar kundvagnen längst upp till höger på sidan.

Du kan kolla igenom alla våra tester via menyn längst ner på sidan.

Faderskapstest 46 markörer

Faderskapstest 46 markörer
Faderskapstest 46 markörer Faderskapstest 46 markörer Faderskapstest 46 markörer

Testar den biologiska relationen mellan den förmodade fadern och barnet när faderskandidaterna kan vara nära släktingar. Du kan välja flera personer.

288,00 €
Innehåller moms. 24 %

Instruktioner och resultat på tre språk:
  

Priset inkluderar: förmodad far + barn

Ytterligare personer 120,00 € / person (faderskandidat, barn eller mor)

Välj det här faderskapstestet när du vill testa den biologiska relationen mellan den förmodade fadern och barnet och när faderskandidaterna kan vara nära släktingar (t.ex. bröder eller far och son). Testet med 46 markörer är det mest omfattande på marknaden och ger mycket goda möjligheter att ta reda på genetiska skillnader mellan faderskandidater också mellan nära släktingar.

Våra experter, doktorerna i genetik, erbjuder vid behov alltid råd på adressen info@dna-tester.se

Det här 46 markörers faderskapstestet kan ha två möjliga resultat:

- Uteslutande resultat: Sannolikheten för faderskap är 0 %

- Resultat som bekräftar faderskap: Sannolikheten för faderskap är minst 99,9 % eller större

Observera att resultat som bekräftar faderskap aldrig kan vara 100 %, eftersom vi skulle behöva testa varje man i världen för att få ett sådant resultat. Ett resultat på 99,9 % eller mer är i praktiken en helt säker indikation på biologiskt faderskap.

Testet kan göras antingen av bara fadern och barnet eller så kan också den biologiska modern vara med (tilläggspris 120,00 €). Att inkludera modern kan ge ett mer exakt resultat, men 46-markörstestet är i sig så pass exakt även om det bara görs på faderskandidaten och barnet, att det nästan aldrig finns behov av ett prov från mamman i det här testet. Om ett så oerhört sällsynt fall skulle uppstå, att ett faderskap inte kan bekräftas tillförlitligt endast på basen av faderskandidatens och barnets prover, så kontaktar vi dig. I så fall kan mammans prov betalas och skickas också i efterhand.

Även detta test görs två gånger i laboratoriet för att garantera att resultatet är fullständigt tillförlitligt!

Testpaketet innehåller:

- Anvisningar på svenska, finska och engelska

- 2 paket provtagningspinnar för varje person som ska testas

- Transportkuvert för varje persons provtagningspinnar

- Kartong och förbetald returlapp för returnering av proverna

Enkel provtagning:

Svar på vanliga frågor:

- Adressen för leverans av testresultat (antingen e-post eller postadress) anges på blanketten som skickas med proverna.

- För testning av ett barn under 18 år ger föräldrarna sitt samtycke med hjälp av sin signatur. Den ena förmyndarens signatur är tillräcklig. Undertecknad ansvarar för informationens korrekthet, och för att ha tillstånd till att proverna skickas till oss för bearbetning.

- Av personerna som ska testas begärs följande personuppgifter: förnamn, efternamn, datum för provtagning, födelsedatum (inget personnummer krävs), etnicitet och underskrift. Denna information behövs för att laboratoriet ska kunna bearbeta proverna och räkna ut resultaten. Genom att underteckna ger provgivaren (eller vårdnadshavare till barn under 18 år) sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter både till Gene Lab Solutions i Finland och till vårt samarbetslaboratorium Universal Forensics Corporation i USA. Personuppgifterna används för att behandla resultaten och för att förena uppgifterna med resultaten.

- Prov på barn kan tas genast efter födseln. Den testade personens ålder har ingen betydelse för kvaliteten på provet eller testresultatet.

- Personerna som ska testas behöver inte ta sina prover samtidigt. Tidpunkten för provtagningen har ingen betydelse för testresultatet.

- En förkylning inverkar i regel inte på provets kvalitet. Om förkylningen är riktigt svår och det utsöndras mycket slem, kan det vara bra att vänta några dagar innan du tar provet.

- Du bör undvika att äta och dricka en halvtimme innan du tar provet, men du kan skölja munnen med vatten strax före provtagningen.

- Provtagningen är inte alls smärtsam. Provtagningen sker genom att skrapa insidan av kinden med en steril bomullspinne.

- I proverna analyseras endast sådana saker som behövs för att få ett tillförlitligt resultat. I proverna analyseras ingenting annat. När resultaten är färdiga förstörs proverna.

- Om provtagning med bomullspinnar inte är möjligt (till exempel om testpersonen inte längre är vid liv), kan vi även motta andra typer av prov (såsom en blodfläck, tandborste, hårstrån med rot, naglar). Innan du skickar något annat provmaterial än ett prov som tagits med bomullspinnar från insidan av kinden, be oss om anvisningar via e-post på info@dna-tester.se. Ange vilken typ av prov det handlar om så ger vi närmare anvisningar om huruvida det är möjligt att göra ett test på den typen av prov. En extra avgift tillkommer för prov tagna med annat än bomullspinne.

- Om du fortfarande har några frågor, svarar vi gärna på adressen info@dna-tester.se.

Våra DNA-tester används för att utreda släktskap genom statistiska referensmetoder. Då du beställer ett test har du förstått att DNA-släktskapstester i vissa fall kan ge ett resultat som inte på ett tillförlitligt sätt kan verifiera eller utesluta släktskap (relativitet mellan 9-91 % eller upptäckt av en möjlig mutation). I sådana fall utreder vi tillsammans med avsändaren av proven ifall ytterligare prover kunde fås av personer som kunde lösa ärendet. Ytterligare personprover kan debiteras separat.

Vår DNA-testningstjänst är till sin natur forskningsinriktad och uppbyggd för att öka förståelsen, den ersätter inte medicinsk rådgivning, genetisk rådgivning, diagnoser eller vård. Vår DNA-testningstjänst och samarbetslaboratorier är inte ansvariga för följder eller skador som kan ha orsakats av utförandet av ett DNA-test. DNA-testningen görs i enlighet med god laboratoriepraxis och kvalitetskrav. Testresultaten lämnas inte ut till tredje part, om det inte är fråga om en myndighet som har laglig rätt till dem.

Alla tester
178,00 €

Testar den biologiska relationen mellan den förmodade fadern och barnet när faderskandidaterna inte är nära släktingar. Du kan välja flera personer.

288,00 €

Testar den biologiska relationen mellan den förmodade fadern och barnet när faderskandidaterna kan vara nära släktingar. Du kan välja flera personer.

288,00 €

Testar om två eller flera syskon är biologiskt släkt med varandra. Testet kan användas för att bestämma både hel- och halvsyskon.

288,00 €

Testar om två syskon är identiska tvillingar.

288,00 €

Testar det biologiska släktskapet mellan två män när de antas vara släkt på fädernelinjen.

288,00 €

Testar sannolikheten för släktskap mellan en farbror/morbror eller faster/moster och ett barn. Barnets mor kan inkluderas, vilket kan ge ett mer exakt resultat.

288,00 €

Testar en mor-/farförälders biologiska relationen till ett barnbarn.

195,00 €

Testar den biologiska relationen mellan en förmodad mor och ett barn. Du kan välja flera personer att vara med i testet.