Märk väl att du alltid hittar kundvagnen längst upp till höger på sidan.

Du kan kolla igenom alla våra tester via menyn längst ner på sidan.

Paternalt Y-haplogruppstest

Paternalt Y-haplogruppstest
Paternalt Y-haplogruppstest Paternalt Y-haplogruppstest

Med det här testet får du reda på din forntida paternala Y-haplogrupp. I testet undersöks Y-kromosomens markörer och kan därför bara göras på män.

99,00 €
Innehåller moms. 24.00 %

Med det här förmånliga Y-kromosomtestet kan du hitta din egen Y-haplogrupp. Testet talar alltså om för dig var dina förfäder härstammar ifrån på fädernelinjen. Y-kromosomen ärvs alltid från far till son nästan oförändrad, vilket ger oss möjligheten att spåra våra egna förfäder så långt som tiotusentals år bakåt i historien.

Observera: om du är kvinna har du ingen Y-kromosom och kan därför inte låta utföra detta test på ditt eget prov. Du kan dock spåra dina förfäder från din fars sida till exempel med hjälp av ett prov från din egen bror, far eller farbror.

Som svar på testet får du rådata från de 17 Y-kromosommarkörer som använts i testet samt information om din egen Y-haplogrupp.

Rapporten innehåller en kort sammanfattning av den haplogrupp som identifierats för dig, och dessutom ger vi dig länkar till sidor där du kan läsa mer om din haplogrupps historia och dess rörelser (materialet bakom länkarna är på engelska). Med hjälp av Y-haplogruppen kan du följa dina förfäders spår upp till tiotusentals år bakåt i historien.

Att få reda på sin Y-haplogrupp är ett förmånligt sätt att få tillgång till intressant forskning om sin egen släkthistoria.

I priset ingår gratis frakt och engelskspråkig e-postrådgivning (fråga vad som helst om resultatet, vi vägleder dig!). Testet lämpar sig för släktforskning såväl som för eget intresse eller som present.

Resultaten av ett paternalt y-haplogrupptest är vanligtvis färdiga cirka 2–3 veckor efter att vi har mottagit proverna.

Testpaketet innehåller:

- Anvisningar på svenska, finska och engelska

- 2 paket provtagningspinnar för varje person som ska testas

- Transportkuvert för varje persons provtagningspinnar

- Kartong och förbetald returlapp för returnering av proverna

Enkel provtagning:

Våra DNA-tester används för att utreda släktskap genom statistiska referensmetoder. Då du beställer ett test har du förstått att DNA-släktskapstester i vissa fall kan ge ett resultat som inte på ett tillförlitligt sätt kan verifiera eller utesluta släktskap (relativitet mellan 9-91 % eller upptäckt av en möjlig mutation). I sådana fall utreder vi tillsammans med avsändaren av proven ifall ytterligare prover kunde fås av personer som kunde lösa ärendet. Ytterligare personprover kan debiteras separat.

Vår DNA-testningstjänst är till sin natur forskningsinriktad och uppbyggd för att öka förståelsen, den ersätter inte medicinsk rådgivning, genetisk rådgivning, diagnoser eller vård. Vår DNA-testningstjänst och samarbetslaboratorier är inte ansvariga för följder eller skador som kan ha orsakats av utförandet av ett DNA-test. DNA-testningen görs i enlighet med god laboratoriepraxis och kvalitetskrav. Testresultaten lämnas inte ut till tredje part, om det inte är fråga om en myndighet som har laglig rätt till dem.

Alla tester
99,00 €

Med det här testet får du reda på din forntida paternala Y-haplogrupp. I testet undersöks Y-kromosomens markörer och kan därför bara göras på män.

158,00 €

Testar den biologiska relationen mellan den förmodade fadern och barnet när faderskandidaterna inte är nära släktingar. Du kan välja flera personer.

268,00 €

Testar den biologiska relationen mellan den förmodade fadern och barnet när faderskandidaterna kan vara nära släktingar. Du kan välja flera personer.

268,00 €

Testar om två eller flera syskon är biologiskt släkt med varandra. Testet kan användas för att bestämma både hel- och halvsyskon.

268,00 €

Testar om två syskon är identiska tvillingar.

268,00 €

Testar det biologiska släktskapet mellan två män när de antas vara släkt på fädernelinjen.

268,00 €

Testar sannolikheten för släktskap mellan en farbror/morbror eller faster/moster och ett barn. Barnets mor kan inkluderas, vilket kan ge ett mer exakt resultat.

268,00 €

Testar en mor-/farförälders biologiska relationen till ett barnbarn.

175,00 €

Testar den biologiska relationen mellan en förmodad mor och ett barn. Du kan välja flera personer att vara med i testet.