Märk väl att du alltid hittar kundvagnen längst upp till höger på sidan.

Du kan kolla igenom alla våra tester via menyn längst ner på sidan.

Dataskyddsbeskrivning (uppdaterad 9.3.2019)

Registeransvarig och kontaktuppgifter

Gene Lab Solutions (momsregistreringsnummer: FI28440841)

PB 17

02701 GRANKULLA

FINLAND

info@dna-tester.se

Vilka uppgifter om mig samlas in?

I kundregistrerat sparas kundens förnamn, efternamn, gatuadress, postnummer, postanstalt, land, e-postadress, telefonnummer, samt det språk och den valuta som kunden använder. För företagskunder sparas dessutom företagets namn, organisationsnummer och momsregistreringsnummer.

I nätbutikens beställningsuppgifter sparas dessutom uppgifter som kunden angett i samband med beställningen, såsom produktinnehåll, betalningsmetod och leveransmetod.

DNA-informationen som analyseras i proverna, så kallade rådata, lagras separat från det egentliga kundregistret. Rådata överlåts inte till tredje part och du kan alltid be att dessa raderas helt från vårt arkiv.

Vad används personuppgifterna till?

Personuppgifterna används för hantering av kundrelationen, leverans, behandling och arkivering av beställningar, statistiska ändamål samt marknadsföringsändamål.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är ett avtal, samtycke eller berättigat intresse.

Kraven i EU:s dataskyddsförordning, som trädde i kraft 25.5.2018, har beaktats i behandlingen av personuppgifter.

Hur länge lagras mina personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra ändamålet med registret. Dessutom kan vissa uppgifter lagras längre om det är nödvändigt för att fullgöra lagstadgade skyldigheter, såsom bokföring och ansvar som gäller konsumentköp.

Utlämnande av uppgifter till tredje part

Vi utlämnar personuppgifter till samarbetspartner som möjliggör vår nätbutiksverksamhet (logistik, betalningstjänst, samla omdömen och rapportering av resultaten). Dessutom utlämnas namn och födelsedatum tillsammans med prover till samarbetslaboratoriet i den form som provgivaren skrivit dem på blanketten.

Kundens rättigheter

Som kund har du följande rättigheter: rätt till information, rätt till rättelse, rätt att återkalla samtycke och raderingsrätt.

Alla tester
99,00 €

Med det här testet får du reda på din forntida paternala Y-haplogrupp. I testet undersöks Y-kromosomens markörer och kan därför bara göras på män.

158,00 €

Testar den biologiska relationen mellan den förmodade fadern och barnet när faderskandidaterna inte är nära släktingar. Du kan välja flera personer.

268,00 €

Testar den biologiska relationen mellan den förmodade fadern och barnet när faderskandidaterna kan vara nära släktingar. Du kan välja flera personer.

268,00 €

Testar om två eller flera syskon är biologiskt släkt med varandra. Testet kan användas för att bestämma både hel- och halvsyskon.

268,00 €

Testar om två syskon är identiska tvillingar.

268,00 €

Testar det biologiska släktskapet mellan två män när de antas vara släkt på fädernelinjen.

268,00 €

Testar sannolikheten för släktskap mellan en farbror/morbror eller faster/moster och ett barn. Barnets mor kan inkluderas, vilket kan ge ett mer exakt resultat.

268,00 €

Testar en mor-/farförälders biologiska relationen till ett barnbarn.

175,00 €

Testar den biologiska relationen mellan en förmodad mor och ett barn. Du kan välja flera personer att vara med i testet.