Märk väl att du alltid hittar kundvagnen längst upp till höger på sidan.

Du kan kolla igenom alla våra tester via menyn längst ner på sidan.

Avtalsvillkor (uppdaterat 31.3.2020)

Våra DNA-tester används för att utreda släktskap genom statistiska referensmetoder. Då du beställer ett test har du förstått att DNA-släktskapstester i vissa fall kan ge ett resultat som inte på ett tillförlitligt sätt kan verifiera eller utesluta släktskap (relativitet mellan 9-91 % eller upptäckt av en möjlig mutation). I sådana fall utreder vi tillsammans med avsändaren av proven ifall ytterligare prover kunde fås av personer som kunde lösa ärendet. Ytterligare personprover kan debiteras separat. I samtliga fall: resultat som inte på ett tillförlitligt sätt förmår lösa släktskapsfrågan berättigar inte till återbetalning eftersom detta är en naturlig, om än liten, risk förknippad med DNA-testning.

Vår DNA-testningstjänst är till sin natur forskningsinriktad och uppbyggd för att öka förståelsen, den ersätter inte medicinsk rådgivning, genetisk rådgivning, diagnoser eller vård. Vår DNA-testningstjänst och samarbetslaboratorier är inte ansvariga för följder eller skador som kan ha orsakats av utförandet av ett DNA-test. DNA-testningen sker i enlighet med god laboratoriepraxis och kvalitetskrav. Testresultaten lämnas inte ut till tredje part, om det inte är fråga om en myndighet som har laglig rätt till dem.

En extra avgift tillkommer för prov tagna med annat än bomullspinne.

Syskontest: Om möjligheten finns att de potentiella fäderna till syskonen som testas är nära släktingar (till exempel bröder eller far och son), ger testet inte nödvändigtvis ett tillförlitligt resultat för att bekräfta helsyskonskap, eftersom närsläktingarnas arvsmassa kan vara för lika.

Farbror-/morbror-/faster-/mostertest: Testet kräver att morbrodern eller mostern är helsyskon till den antagna föräldern, för ett tillförlitligt resultat.

Allmänt

DNA-tester.se är en marknadsplats för DNA-tester där produkterna säljs av Gene Lab Solutions (momsregistreringsnummer: FI28440841). Dessa villkor tillämpas på köprelationer mellan Gene Lab Solutions och dess kunder. Vad gäller produkter och tjänster som förmedlas av Gene Lab Solutions tillämpas också de villkor som fastställts av den ifrågavarande tjänsteleverantören. Gene Lab Solutions förbehåller sig rätten att ändra dessa leveransvillkor genom ett ensidigt beslut utan föregående meddelande. På beställningarna tillämpas de villkor som gäller vid beställningstillfället och som finns att läsa på dna-tester.se.

Gene Lab Solutions och dna-tester.se ansvarar inte för skador som orsakats av force majeure. Med force majeure avses en faktor som Gene Lab Solutions eller dna-tester.se inte har möjlighet att påverka. Kunden informeras om force majeure utan dröjsmål.

Dessa svenskspråkiga villkor gäller för beställningar vars faktureringsadress är i Sverige. Vid beställning från Finland följs de finskspråkiga och vid beställning från andra EU-länder de engelskspråkiga avtalsvillkoren.

Betalningar

Betalningar i nätbutiken sköts av Stripe. Du kan betala dina inköp tryggt med kreditkort.

Betalningstjänsten Stripe förmedlar din betalning till säljaren, som är Gene Lab Solutions. Om det står Stripe på din kreditkortsfaktura, har betalningen förmedlats via dem.

Leverans och leveranskostnader

Alla leveranser till Sverige sker med DHL:s pålitliga och snabba kurirleveranser. Returnering av prover sköts av DHL och är gratis. Försändelser med DHL är alltid spårbara, vilket garanterar att vi alltid vet var försändelsen befinner sig.

Leveranstid

Produkternas leveranstider anges i produktinformationen. Produkterna skickas i regel så snart som möjligt eller senast inom 3 vardagar efter beställningen och leveransen med DHL tar 1–2 dagar utöver det. Eventuella avvikande leveranstider anges skilt i nätbutiken. När DHL-transporten har kommit fram får du ett meddelande via e-post eller SMS där du kan välja om du vill få leveransen direkt hem eller till ett uthämtningsställe du själv väljer.

Returrätt

Produkter som beställts i nätbutiken har 32 dagars returrätt från beställningsdatumet. Om det skulle bli så att du inte behöver göra något test, ta först kontakt med oss på info@dna-tester.se. Ange i meddelandet ditt beställningsnummer (finns i beställningsbekräftelsen) och att du vill returnera produkten. Vi skickar dig ett svar med anvisningar om hur du returnerar produkten. Returen är gratis och vi återbetalar dig hela det belopp du betalat. Observera att du alltid måste meddela oss först att du har tänkt använda din returrätt. Det räcker inte att låta bli att hämta ut produkten eller att returnera den utan att meddela först, och i så fall tar vi ut en returavgift på 20 €.

Kundtjänst

Om du får problem med att göra en beställning eller med leveransen, vänligen kontakta vår kundtjänst på info@dna-tester.se. Du hittar mer information om kunduppgiftsbehandling och sekretess i vår dataskyddsbeskrivning, som du kan läsa på dna-tester.se. Eventuella tvister mellan parterna i köprelationen löses i Helsingfors tingsrätt i Finland. Kostnader för ombudsman ersätts inte, eftersom konsumentrådgivningen och konsumenttvistenämnden erbjuder hjälp vid lösning av tvister.

Alla tester
99,00 €

Med det här testet får du reda på din forntida paternala Y-haplogrupp. I testet undersöks Y-kromosomens markörer och kan därför bara göras på män.

158,00 €

Testar den biologiska relationen mellan den förmodade fadern och barnet när faderskandidaterna inte är nära släktingar. Du kan välja flera personer.

268,00 €

Testar den biologiska relationen mellan den förmodade fadern och barnet när faderskandidaterna kan vara nära släktingar. Du kan välja flera personer.

268,00 €

Testar om två eller flera syskon är biologiskt släkt med varandra. Testet kan användas för att bestämma både hel- och halvsyskon.

268,00 €

Testar om två syskon är identiska tvillingar.

268,00 €

Testar det biologiska släktskapet mellan två män när de antas vara släkt på fädernelinjen.

268,00 €

Testar sannolikheten för släktskap mellan en farbror/morbror eller faster/moster och ett barn. Barnets mor kan inkluderas, vilket kan ge ett mer exakt resultat.

268,00 €

Testar en mor-/farförälders biologiska relationen till ett barnbarn.

175,00 €

Testar den biologiska relationen mellan en förmodad mor och ett barn. Du kan välja flera personer att vara med i testet.